Pagdating ng kastila sa pilipinas Black sex dating canada

Posted by / 25-Sep-2017 13:47

nang umungol ang angal ng mga principales pinagibayo ng mga espanyol at mga frayle ang paglibak at pagmalupit sa mga katutubo at mga mestizo upang tumahimik at manatiling aba.nang ayaw tumahan muhi at parusa ang ginamit ngunit huli na.abala sa sariling mga suliranin bahagya lamang napagukulan ng pansin ng madrid ang manila lalo na nang itigil nuong 1837 ang pagdalo ng mga kinatawan deputados mula pilipinas sa batasan o cortez ng espanya.bahagya ring nakinabang ang espanya sa paglawak ng kalakal sa pilipinas dahil sinarili ng mga espanyol duon na inggit din at balisa sa untiunting pagyaman ng mga principales at mga mestizo.

hindi lamang laban sa mga huk kundi laban din sa mga sangganong at mga civilian guard na nagmamalupit sa mga tao! pinarusahan niya ang mga sundalong palalo sa mga tagabukid.

sa pilipinas ang mga espanyol lamang ang nagdambulan.

puwera ang mga katutubo at mga mestizong intsik ang pagunlad ng kapangyarihan ay itinangi ng mga espanyol sa mga espanyol lamang.

inutos niya sa mga abogado ng hukbo na tulungan nang walang bayad ang mga magsasaka sa hablahan laban sa mga may lupa.

ginamit ni magsaysay ang karanasan niya sa 3 taong pagiging guerrilla nuong panahon ng hapon alam niya na ang lakas ng sandatahan ay nasa tulong at pagtangkilik ng mga tao.

pagdating ng kastila sa pilipinas-57pagdating ng kastila sa pilipinas-12pagdating ng kastila sa pilipinas-88

hindi naganap ang balak na kudeyta ng mga pinuno ng kasunduang laurellangley ng 1954 hindi lamang muling pinagtibay ang susog pariti kundi sa paraang di konstitusyunal ay sinasaklaw din nito ang lahat ng klase ng negosyo kasama ang pagmamayari at paggamit sa pribadong lupang pangagrikultura.

One thought on “pagdating ng kastila sa pilipinas”